Otium AS – Lille Grensen 5 KS og Lille Grensen 5 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Otium AS (org.nr. 945 725 540), overtakelse av samtlige andeler i Lille Grensen 5 KS (org.nr. 985 323 763) og samtlige aksjer i Lille Grensen 5 AS (org.nr. 985 323 755).Meldt til Konkurransetilsynet