Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Hjemmel AS – ScanWind Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: energimarkedet og markedet for store vindturbiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Hjemmel AS (org.nr. 988 340 715), økning av eierandelen i ScanWind Group AS (org.nr. 881 520 532) fra 80 prosent til 96 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet