ROM eiendomsutvikling AS m.fl. – Aberdeen Property Investors Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forvaltning og drift av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ROM eiendomsutvikling AS (org.nr. 980 374 505), NSB Eiendom AS (org.nr. 984 096 933) og Coor Service Management AS (org.nr. 983 219 721), overdragelse av deler av aktiva fra Aberdeen Property Investors Norway AS (org.nr. 982 261 414).Meldt til Konkurransetilsynet