Eiendomsmegler Vest AS – Haugaland Eiendomsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendomsmegler Vest AS (org.nr. 940 434 254), oppkjøp av Haugaland Eiendomsmegling AS (org.nr. 981 558 588).Meldt til Konkurransetilsynet