EDB Business Partner ASA – Software Technology Integration AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-drift og -tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EDB Business Partner ASA (org.nr. 934 382 404), kjøp av samtlige aksjer i Software Technology Integration AS (org.nr. 977 348 250).Meldt til Konkurransetilsynet