Wärtsilä Corporation – Aker Kværner Power and Automation Systems AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: automasjons- og elektriske systemer til skip, olje- og gassindustrien og landbasert industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wärtsilä Corporation (finsk org.nr. 31.232), kjøp av samtlige aksjer i Aker Kværner Power and Automation Systems AS (org.nr. 984 652 348).Meldt til Konkurransetilsynet