Storebrand Livsforsikring AS – Regnbuen Næringseiendom II (KS og AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369), overtakelse av 90 prosent av andelene i Regnbuen Næringseiendommen II KS (org.nr. 982 188 997) og samtlige aksjer i Regnbuen Næringseiendom II AS (org.nr. 982 188 989).Meldt til Konkurransetilsynet