Hotel Brosundet AS – Brosundet Gjestehus Ola Hofseth (ENK)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: drift av hotell/gjestehus

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hotel Brosundet AS (org.nr. 989 067 877), kjøp av virksomheten til Brosundet Gjestehus Ola Hofseth (ENK) (org.nr. 976 491 882).Meldt til Konkurransetilsynet