KLP Eiendom AS og Nora Eiendom AS – Slottsparken Eiendom ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KLP Eiendom AS (org.nr. 913 711 866) og Nora Eiendom AS (org.nr. 943 174 687), kjøp av henholdsvis 99 prosent og 1 prosent av aksjene i Slottsparken Eiendom ANS (org.nr. 985 203 806).Meldt til Konkurransetilsynet