MAIS-Canada Systems Ltd. – Navtek AS og IKT Systems Partner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for radarsystemer og systemer for overvåking av skipstrafikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

MAIS-Canada Systems Ltd. (org.nr. B.C. 0732 023, Canada), oppkjøp av Navtek AS (org.nr. 929 415 841) og IKT Systems Partner AS (org.nr. 983 453 767).Meldt til Konkurransetilsynet