Honeywell International Inc. acquires – Gardiner Group Europe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sikkerhetssystemer (innbrudd/brann)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Honeywell International Inc. acquires (org.nr. 222640650, USA), oppkjøp av Gardiner Group Europe AS. Meldt til Konkurransetilsynet