Storebrand Livsforsikring AS – Snipetjernveien 7 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958 995 369), oppkjøp av Snipetjernveien 7 AS (org.nr. 979 617 038).Meldt til Konkurransetilsynet