Universal Management Ldt. – Nordisk Flyforsikring A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forsikring og gjenforsikring i luftfart

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Universal Management Ldt. (irsk org.nr. 52798), oppkjøp av Nordisk Flyforsikring A/S (dansk CVR-nr. 28-11-51-72).Meldt til Konkurransetilsynet