Gresvig AS og Førde Sport Holding AS – Førde Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gresvig AS (org.nr. 958 367 325) og Førde Sport Holding AS (org.nr. 989 497 987), kjøp av henholdsvis 9,5 prosent og 90,5 prosent av aksjene i Førde Sport AS (org.nr. 977 228 468).Meldt til Konkurransetilsynet