Edvantage Group AS – Boxer Technologies AS og Kognita AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av læringsinnhold og teknologi for produksjon av læring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Edvantage Group AS (org.nr. 987 208 325), kjøp av samtlige aksjer i Boxer Technologies AS (org.nr. 979 369 891) og Kognita AS (org.nr. 981 660 617).Meldt til Konkurransetilsynet