Scandinavian Marine Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: servicetjenester på redningsflåter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scandinavian Marine Services AS (org.nr. 986 709 150), oppkjøp av Flåteservice AS (org.nr. 985 677 654).Meldt til Konkurransetilsynet