Søylen Eiendom AS – Ole Deviks vei Invest AS og Ole Deviks vei KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Søylen Eiendom AS (org.nr. 986 709 509), overtakelse av samtlige aksjer i Ole Deviks vei Invest AS (org.nr. 979 908 350) og samtlige andeler i Ole Deviks vei KS (org.nr. 979 908 539).Meldt til Konkurransetilsynet