Navico Acquisition Corp. – Lowrance Electronics Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for navigasjonssystemer og maritime elektroniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Navico Acquisition Corp., kjøp av samtlige aksjer i Lowrance Electronics Inc.Meldt til Konkurransetilsynet