Honeywell International Inc. – First Technology PLC

Berørte markeder ikon Berørte markeder: automatiserings- og kontrolløsninger, gassdeteksjonssystemer og gassfølere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Honeywell International Inc. (org.nr. 22-2640650, USA), oppkjøp av First Technology PLC (org.nr. 1882393, UK).Meldt til Konkurransetilsynet