Team Bygg AS – Mesterbygg Jæren Eiendom AS og Mesterbygg Jæren AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggmarkedet og eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Team Bygg AS (org.nr. 967 592 196), oppkjøp av Mesterbygg Jæren Eiendom AS (org.nr. 951 142 085), med datterselskapet Mesterbygg Jæren AS (org.nr. 884 692 962).Meldt til Konkurransetilsynet