Altaria SMB II AS og Fortika Invest II AS – C360 Grader Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for utvikling av programvarer og visualisering ved eiendomssalg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Altaria SMB II AS (org.nr. 887 179 522) og Fortika Invest II AS (org.nr. 990 240 833), kjøp av henholdsvis 40 og 10 prosent av aksjene i C360 Grader Holding AS (org.nr. 984 659 156), som eier C360 Grader Visning AS (org.nr. 987 515 902).Meldt til Konkurransetilsynet