Storebrand Eiendomsfond AS – Bogstadveien 29 KS og B.vn. 29 Komplementar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Eiendomsfond AS (org.nr. 988 603 198), kjøp av Bogstadveien 29 KS (org.nr. 888 060 782) og Bogstadveien 29 Komplementar AS (org.nr. 988 060 887).Meldt til Konkurransetilsynet