Orkla Eiendom AS – Haugans Hus AS og Utstillingsplassen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orkla Eiendom AS (org.nr. 932 176 076), kjøp av 41,69 prosent av aksjene i Haugans Hus AS (org.nr. 944 428 445) og Utstillingsplassen Eiendom AS (org.nr. 940 615 291).Meldt til Konkurransetilsynet