Fusjon i kjøttvaremarkedet med 11 involverte selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kjøttvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning som involverer Emlam AS (org.nr. 975 360 687), Jenssen Holding AS (org.nr. 937 070 721), Nordic Capital Partners II AS (org.nr. 979 747 411), Spis Norge AS (org.nr. 976 567 676), Vestfold Kjøttråvare AS (org.nr. 980 385 558), Mørekjøtt AS (org.nr. 846 746 722), Norsk Spekemat AS (org.nr. 964 388 881), Grilstad Fabrikker AS (org.nr. 937 070 632), Stranda Spekemat AS (org.nr. 923 870 571), Alf Bredrup AS (org.nr. 910 792 180) og Grilstad AB (svensk org.nr. 556531-8275).Meldt til Konkurransetilsynet