Teleplan AS – Scandpower Information Technology Oslo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester innenfor IKT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Teleplan AS (org.nr. 980 396 711), oppkjøp av Scandpower Information Technology Oslo AS (org.nr. 979 848 706).Meldt til Konkurransetilsynet