Check Point Software Technologies Ltd – Protect Data AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for soft- og hardware for IP-nettverk-kommunikasjon samt IT-sikkerhetsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Check Point Software Technologies Ltd (org.nr. 520042821, Israel), kjøp av minimum 90 prosent av aksjene i Protect Data AB (svensk org.nr. 556315-8541).Meldt til Konkurransetilsynet