Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS – Glommen Brygge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (org.nr. 959 922 659), oppkjøp av Glommen Brygge AS (org.nr. 929 115 384).Meldt til Konkurransetilsynet