China National Chemical Corporation – The Silicones Business of Rhodia S.A.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: silikonmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

China National Chemical Corporation (Kina), oppkjøp av The Silicones Business of Rhodia S.A. (Norge og 10 andre land).Meldt til Konkurransetilsynet