Handelsinvest I AS og DnB NOR Eiendomsfond I Deltaker AS – Bogstadveien 3-5 DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Handelsinvest I AS (org.nr. 889 275 502) og DnB NOR Eiendomsfond I Deltaker AS (org.nr. 990 298 726), kjøp av henholdsvis 99,99 og 0,01 prosent av aksjene i Bogstadveien 3-5 DA (org.nr. 985 963 126).Meldt til Konkurransetilsynet