NG Spar Romsdal og Nordmøre AS – Anna Larsen Eftf. AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Romsdal og Nordmøre AS (org.nr. 990 659 729), oppkjøp av innmaten i Anna Larsen Eftf. AS (org.nr. 832 359 882).Meldt til Konkurransetilsynet