Equity Datterholding 5 ApS – Tre danske selskaper i treproduktbransjen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for treprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Equite Datterholding 5 ApS (dansk CVR-nr. 28-97-11-09), kjøp av samtlige aksjer i Lilleheden A/S (dansk CVR-nr. 24-07-77-13), Høeg Hagen & Co. A/S (dansk CVR-nr. 21-58-91-28) og Palsgaard Træ A/S (dansk CVR-nr. 15-57-85-80).Meldt til Konkurransetilsynet