Byrknes Auto AS og Nils Fredrik Nilsen International Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: varetransport med bil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Byrknes Auto AS (org.nr. 982 281 547) og Nils Fredrik Nilsen International Transport AS (org.nr. 946 842 214).Meldt til Konkurransetilsynet