Rosenberg Verft AS – IKM Gruppen AS og IKM Mekaniske AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for ingeniørtjenester, bygging og reparasjon (skip, onshore, offshore)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rosenberg Verft AS (org.nr. 984 329 075), overtakelse av IKMs verksted i Jåttåvågen i Stavanger ved overføring av samtlige aksjer i IKM Mekaniske AS (org.nr. 970 975 799) fra IKM Gruppen AS (org.nr. 965 138 498).Meldt til Konkurransetilsynet