Norconsult Informasjonssystemer AS – Facility Management Professional AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: software-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norconsult Informasjonssystemer AS (org.nr. 944 101 233), oppkjøp av Facility Management Professional AS (org.nr. 883 594 002).Meldt til Konkurransetilsynet