Ur & Gull Holding AS – Gull G&S Sølv Gunnar Sørensen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for smykker, sølvbestikk, gaveartikler og ur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ur & Gull Holding AS (org.nr. 965 646 663), oppkjøp av Gull G&S Sølv Gunnar Sørensen AS (org.nr. 985 158 533).Meldt til Konkurransetilsynet