Skjæveland & Vatne Holding AS – Skjæveland & Vatne AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: entreprenørmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Skjæveland & Vatne Holding AS (under etablering), oppkjøp av Skjæveland & Vatne AS (org.nr. 960 128 443).Meldt til Konkurransetilsynet