Aberdeen Eiendom Holding II AS – Lørenvangen 22 AS og Lørenvangen 22 KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aberdeen Eiendom Holding II AS (org.nr. 988 701 300), kjøp av samtlige aksjer i Lørenvangen 22 AS (org.nr. 987 004 045) og 90 prosent av andelene i Lørenvangen 22 KS (org.nr. 987 004 096).Meldt til Konkurransetilsynet