Veidekke Entreprenør AS – Murmester Leif Kristian Stensrud AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for murervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984 024 290), oppkjøp av Murmester Leif Kristian Stensrud AS (org.nr. 947 582 429). Foretakssammenslutning mellom Veidekke Entreprenør AS’ datterselskap Murus AS (org.nr. 983 983 464) og det oppkjøpte selskapet.Meldt til Konkurransetilsynet