Volito Aviation og Goldman, Sachs & Co – VGS Aircraft Ho. og Volito Aviation Se.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: flymarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Volito Aviation AG (org.nr. CH1703027511-0, Sveits) og Goldman, Sachs & Co (org.nr. 13-4019460, USA), aksjekjøp som gir felles kontroll i VGS Aircraft Holding Ltd (org.nr. 430105, Irland) og Volito Aviation Services AB (svensk org.nr. 556673-5782).Meldt til Konkurransetilsynet