Vestnorsk Enøk AS – Scandinavian Electric Energy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fellesmålingstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vestnorsk Enøk AS (org.nr. 974 332 582), oppkjøp av Scandinavian Electric Energy AS (org.nr. 985 602 085).Meldt til Konkurransetilsynet