EQT Opportunity Fund (EQT Opportunity Ltd) – Five Seasons Försäljningsaktiebolag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sportsklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EQT Opportunity Fund (EQT Opportunity Limited) (org.nr. 43940, Channel Islands), aksjekjøp gjennom det nyopprettede foretaket Lagrummet December 1331 AB (svensk org.nr. 556714-5502), som gir enekontroll over Five Seasons Försäljningsaktiebolag (svensk org.nr. 556445-3628).Meldt til Konkurransetilsynet