Codan A/S – White Label Holding AS og Duborgh Skadeforsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skadeforsikringsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Codan A/S (dansk CVR-nr. 56-77-12-12), oppkjøp av White Label Holding AS (org.nr. 986 130 489) og Duborgh Skadeforsikring AS (org.nr. 986 392 661).Meldt til Konkurransetilsynet