Deep Ocean ASA – CTC Marine Projects Ltd og CTC Marine Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for undersjøiske kabler og rør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Deep Ocean ASA (org.nr. 980 722 805), oppkjøp av CTC Marine Projects Ltd (org.nr. 986 449 221) og CTC Marine Norway AS (org.nr. 982 603 382).Meldt til Konkurransetilsynet