Veolia Transport Norge AS – Nordtrafikk Maritim AS og Nordtrafikk Buss AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: buss- og ferjedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veolia Transport Norge AS (org.nr. 980 885 526), oppkjøp av Nordtrafikk Maritim AS (org.nr. 982 948 843) og Nordtrafikk Buss AS (org.nr. 946 873 993).Meldt til Konkurransetilsynet