Zurhaar & Rubb AS – O.B.Wiik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av plast- og stålhaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Zurhaar & Rubb AS (org.nr. 966 767 790) kjøper 100 % av aksjene i O.B.Wiik AS (org.nr. 934 122 224)