Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen – Gunnar Sørlie og Jan-Fredrik Wilhelmsen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: advokatvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opptak av Gunnar Sørlie og Jan-Fredrik Wilhelmsen som deltakere i Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (org.nr. 947 589 997).Meldt til Konkurransetilsynet