Amesto Regnskap Gruppen AS – Bokføring & Revisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: regnskapsbyråvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Amesto Regnskap Gruppen AS (org.nr. 821 262 232), oppkjøp av Bokføring & Revisjon AS (org.nr. 812 712 632).Meldt til Konkurransetilsynet