YIT Building Systems AS – Rune Nilsen Ventilasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ventilasjonsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Building Systems AS (org.nr. 959 069 743), kjøp av innmat og virksomhet i Rune Nilsen Ventilasjon AS (org.nr. 968 168 401).Meldt til Konkurransetilsynet