Celerant Consulting Acquisitions Ltd – Celerant Consulting Holding Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester innen driftsledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Celerant Consulting Acquisitions Ltd (org.nr. 5804397, UK), oppkjøp av Celerant Consulting Holding Ltd (org.nr. 03114683, UK).Meldt til Konkurransetilsynet