Erik Tanche Nilssen AS – Medicus Engros AS og Jens P Idetrykk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for medisinsk utstyr og markedet for grafisk produksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Erik Tanche Nilssen AS (org.nr. 819 075 832), oppkjøp av Medicus Engros AS (org.nr. 976 237 137) og erverv av produksjonsutstyr og kundeportefølje fra Jens P Idetrykk AS (org.nr. 813 190 532). Meldt til Konkurransetilsynet